Mikä on DC-harjaton moottori

- Apr 17, 2019-

Harjaton DC-moottori koostuu moottorirungosta ja kuljettajasta, joka on tyypillinen mekatroninen tuote. Harjaamattomat moottorit ovat moottoreita, joissa ei ole harjoja ja työmatkoja (tai tehonkerääjiä) ja moottoreita ilman työmatkoja. Jo moottorin syntymässä 1800-luvulla syntynyt käytännön moottori on harjaton muoto, eli AC-rotan häkin asynkroninen moottori, tätä moottoria on käytetty laajalti. Asynkronisilla moottoreilla on kuitenkin monia ylitsepääsemättömiä vikoja, joten moottoriteknologian kehitys on hidasta. Transistorit syntyivät viime vuosisadan puolivälissä, joten syntyi DC-harjattomat moottorit, joissa oli transistori-kierros -piirejä harjojen ja transponderien sijasta. Tämä uusi harjaton moottori, jota kutsutaan elektroniseksi shiftDC-moottoriksi, voittaa harjattomien moottoreiden ensimmäisen sukupolven viat.