Sähköajoneuvojen ohjainten toiminnot

- Jul 30, 2019-

Mitkä ovat sähköajoneuvojen ohjainten toiminnot

Ensin: käyttömoottori pyörii.

Toiseksi: ohjausnopeus muuttaa moottorin käyttövirtaa kääntökahvan ohjaamana, jolloin moottorin nopeus säädetään.

Kolmanneksi: katkaise lähtövirta jarruvivun (jarru) ohjauksen alla jarrun hallinnan saavuttamiseksi.

Neljäs: akun jännite havaitaan. Kun akun tallennettu jännite on lähellä "purkauksen päättämisjännitettä", ohjauspaneelia (tai mittarin näyttöpaneelia) käytetään osoittamaan, että akku on riittämätön, ja ratsastajaa muistutetaan säätämään omaa iskuaan. Kun päätejännite saavutetaan, signaali lähetetään vertailijalle näytteenottovastuksen kautta, ja suojaussignaali lähetetään piirin kautta, niin että suojapiiri antaa esiasetetun ohjelman mukaisen komennon virran katkaisemiseksi laturi ja akku.

Viides: Ylivirtasuojaus. Kun virta on liian suuri, ylivirtasuojapiiri toimii moottorin pysäyttämiseksi ja moottorin ja säätimen ylivirtauksen välttämiseksi. Joillakin ohjaimilla on myös nopeuden esto, vakionopeuden rajoitus ja muut toiminnot.


https://www.gevun.com/