Sähkömoottoripyörän ohjaimen 60 ja 120 asteen välinen ero

- Jul 31, 2019-

Sähköajoneuvon ohjaimen 60 asteen ja 120 asteen välillä ei ole olennaista eroa.


Ainoa ero on, että 60 asteen moottori on asennettu kolmen Hall-elementin keskiosan vastakkaiselle puolelle. Sähköajoneuvon ohjain 60 ja 120 astetta liittyy moottorin sisällä olevaan halliin. Kolmen salin asennussuunta määrää, onko se 120 astetta vai 60 astetta.


Jos se on 60 ° harjaton moottori ja pyörii jatkuvasti vähintään 6 magneettista vetokulmaa, mitatun Hallin todellisen signaalin tulisi olla: 100, 110, 111, 011, 001, 000.


Jos kyseessä on 120 ° harjaton moottori, kuutta pienintä magneettista vetokulmaa pyöritetään jatkuvasti, ja mitatun Hallin todellisen signaalin tulisi olla 100, 110, 010, 011, 001 ja 101 lakien mukainen.


https://www.gevun.com/